Lapset ja nuoret palvelujen suunnittelun asiantuntijoina
 

Lasten oikeuksien päivää vietettiin 20.11.2018. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa määritellään lapsen oikeuksien neljä yleisperiaatetta, joita ovat lapsen näkemyksen kunnioittaminen, syrjimättömyys, lapsen edun ensisijainen harkinta, oikeus elämään ja kehittymiseen.  Jokainen voi pysähtyä hetkeksi miettimään mitä nämä periaatteet tarkoittavat käytännössä?  Miten ymmärretään esim. syrjimättömyys tai lapsen ensisijainen harkinta, kun kunnassa laaditaan kouluverkkoselvitystä tai talousarvion valmistelun yhteydessä arvioidaan kouluterveydenhuollon, perheneuvolan tai kuraattorin palvelun tarvetta?

Tämän vuoden alusta käynnistyi Lasten ja perhepalveluiden muutosohjelma, joka on yksi Juha Sipilän hallituksen kärkihakkeita. Muutosohjelman tavoitteita viedään eteenpäin ”Perhekeskusmalli Lappiin” –hankkeessa, jonka tavoitteena on nykyisen hajanaisen palvelujärjestelmän yhteensovittaminen (esim. kuraattori ja koulupsykologipalvelut, nuorisotoimi, perhesosiaalityö, neuvola- ja perheneuvolapalvelut) ja osaamisen vahvistaminen mm. perhevalmennuksen ja vanhemmuuden tuen palveluissa.

Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelman ja Perhekeskusmalli Lappiin -hankkeen tavoitteena on Yk:n yleisperiaatteen mukaisesti lapsen näkemyksen kunnioittaminen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lasten osallisuus ja kuuleminen huomioidaan palveluiden kehittämisessä ja suunnittelussa. Tavoitteeksi ei riitä, että järjestetään avoimia kuntapalveluja koskevia yleisö- ja keskustelutilaisuuksia, jonne kaikilla on vapaa pääsy, myös lapsilla ja nuorilla. Tämä lisäksi Perhekeskusmalli Lappiin hankkeessa tehdään kyselyitä, järjestetään keskustelutilaisuuksia ja työpajoja, jotka on kohdennettu vain lapsille ja nuorille. Näillä kohdennetuilla kyselyillä ja tilaisuuksilla nuorille luodaan erilainen, mielekäs ympäristö tulla kuulluksi.

Lapset ja nuoret ovat parhaita kokemusasiantuntijoita niiden palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä joissa heillä on omakohtainen ja tuore kokemus. Perhekeskusmalli Lappiin hankkeen työntekijöinä meille tarjottiin mahdollisuus osallistua nuortenfoorumiin, joka kokoaa yhteen Lapin kuntien nuorisovaltuutettuja. Tilaisuus pidettiin lokakuussa Savukoskella, jossa teemana oli nuorisovaltuuston rooli ja tehtävät. Lape- tiimillä oli paikalla oma ”työpöytä”, jossa keskusteliin kouluikäisten palveluista. Nuoret nostivat esille kokemansa puutteet kouluterveyden- ja kuraattoripalveluihin liittyen. Erityisenä huolena nousi esille mielenterveyspalvelujen saavutettavuus ja pitkät jonotusajat.

Palveluiden saavutettavuudessa on merkittävästi parannettavaa, joskin kuntakohtaisia erojakin on. Nuorten mukaan palvelut on sidottu byrokratiaan mm. ajanvaraukseen, virka-aikaan ja ”lupalappuihin”. Nuorisovaltuutetut olivat sitä mieltä että, palveluiden tulee olla saatavilla silloin kun nuori tunnistaa palvelun tarpeen. Digitaaliset palvelut tukevat palveluiden saavutettavuutta, mutta nopeasti saatavaa face to face palvelun tarvetta se ei poista kokonaan.

Nuorten palaute oli viesti LAPE-hankkeen työntekijöille, kuntien virkamiesjohdolle ja päättäjille. Ennaltaehkäisevillä palveluilla on väliä. Annetaan lapsille ja nuorille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujen suunnitteluun.

 

Harri Tiuraniemi

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma, muutosagentti

 

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Yhessä tehen- Parempia palveluita lapsiperheille

Mikä muuttuu, mikä juurtuu? Tutkitun tiedon asema käytännön työssä

Osallisuuden monet ulottuvuudet