Tällä reseptillä onnistumme!
 

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma on yksi Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Maakunnat ympäri valtakuntaa ovat voineet hakea rahoitusta perhepalvelukeskustoimintamallin luomiseen, toimintakulttuurin muutoksen, koulun ja varhaiskasvatuksen sekä erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittämiseen.

Lapin maakunnassa lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta on saatu rahoitus maakunnallisen perhekeskustoimintamallin kehittämiseen sekä erityis- ja vaativan tason palveluista lasten ja nuorten psykiatrisen sekä somaattisen hoidon integrointiin perhekeskustoimintamalliin ja lastensuojelun systeemisen toimintamalliin.

Lapin maakunnassa Perhekeskustoimintamalli Lappiin- monitoimijaiset integroidut palvelut lapsille ja perheille käynnistyi täydellä teholla huhtikuun 2017 alussa.  Lapin osalta hanketta koordinoi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Hankkeessa työskentelee 6.5 työntekijää: Mikko, Tuula, Riitta, Hannele, Tanja, Teija ja Kaisa-Maria, lisäksi joukossamme on muutosagentti Harri.

Hanke koostuu perhekeskustoimintamallin rakenteiden luomisen lisäksi palveluohjauksen ja –neuvonnan, vanhemmuuden ja parisuhteen tuen, eropalveluiden ja monikulttuuristen palveluiden kehittämisestä. Erikoissairaanhoidon integroinnin tarkoituksena on antaa tukea peruspalveluille. Lastensuojelun systeemisen toimintamallin osalta on tarkoitus muuttaa lastensuojelun työtä entistä enemmän tiimiperusteiseen työskentelyyn nojaavaksi.

Hankekonsortiossa on Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen lisäksi Oulun hiippakunta, Lapin ensi- ja turvakoti, Lapin yliopisto ja ammattikorkeakoulu omilla hankeosuuksillaan. Kumppanuussopimuksia on laadittu tämän lisäksi  eri järjestöjen kanssa.

Hankkeessa työskentelevät ovat alusta lähtien olleet hyvin innokkaita viemään eteenpäin hankkeen tavoitteita. Meillä on ollut ”täysi pöhinä” päällä, kuten olemme monesti todenneet yhteisissä palavereissa. Tien päällä on vietetty lukuisia tunteja, kun olemme lähteneet jalkauttamaan LAPE- ilosanomaa pitkin Lapin laajaa maakuntaa. Ja LAPE-matkoilla autossa on ollut melko hulvaton meininki aina välillä huolimatta siitä, että matkat ja päivät ovat pitkiä ja ajokelit eivät aina ole olleet parhaat mahdolliset. Yläfemmaa on lyöty eräänkin kerran, kun suunniteltu pilotti on saatu kunnassa tai seutukunnassa menemään eteenpäin. Suuri kiitos siitä yhteistyötahoillekin!

Hankkeen eri osa-alueiden ajankohtaisista asioista, tapahtumista ja etenemisestä saa lisätietoa hankkeen sivuilta www.sosiaalikollega.fi/hankkeet sekä Facebookin kautta LAPE-hanke, Lappi. Varsinkin FB on tavoittanut jo tähän mennessä sangen laajan joukon seuraajia ja tykkääjiä. Tästä huolimatta päätimme jossain vaiheessa syksyä, että aloitamme blogi-kirjoittelun. Tämä olkoon nyt aloituksena blogikirjoittelulle. Jotta blogi ei jäisi vain ja pelkästään hankkeen etenemisen tai tapahtumien kuvaukseksi niin haastamme Lapin eri kuntia  ja yhteistyötahoja kirjoittamaan vuorollaan esim. siitä miten LAPEn tavoitteet etenevät kunnissa ja seutukunnissa. Hanke päättyy vuoden 2018 lopussa ja koska SOTEn eteneminen siirtyi vuodella eteenpäin, on tärkeää varmistaa hankkeen aikana, että kunnat ja yhteistyötahot  vievät yhteisesti muutosohjelmaa läpi myös siirtymäkauden aikana.

Yhessä tehen parempi arki lapsille, nuorille ja perheille! Tällä reseptillä onnistumme!


Terveisin,
Perhekeskustoimintamalli Lappiin - hankkeen projektipäälikkö
Kaisa-Maria Rantajärvi

 
Syksyn aurinkoisimpana päivänä LAPE-tiimi käväs Norjassa tutustumassa saamenkielisiin ja kulttuurisensitiivisiin palveluihin.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Yhessä tehen- Parempia palveluita lapsiperheille

Mikä muuttuu, mikä juurtuu? Tutkitun tiedon asema käytännön työssä

Osallisuuden monet ulottuvuudet