Rohkaistu digiin!
Peruslähtökohtana on, että seurakunnan  nettisivuilla on kaikista palveluista ja tapahtumista kattavasti oikea tieto.

Digitaalisen perhetyön kautta tavoitetaan tuhansia suomalaisia, siksi sen kehittämiseen on  etsitty uusia ratkaisuja kunta- ja järjestöyhteistyön kautta. Oulussa perheiden palvelut löytyvät lapsuus.ouka.fi ja Jyväskylässä perhekompassi.fi-sivuistoilta. Jyväskylässä eri kristillisten seurakuntien tarjonta löytyy familyroom.fi.  Kun palveluista kerrotaan sähköisesti ovat ne helposti saavutettavissa. Lisäksi tarvitaan osuvaa viestintää.  Hyvät kohtaamiset rakentuvat, kun viestinnässä käytetään monipuolisesti myös sosiaalisen median kanavia.

 

Seurakuntien sähköisten palvelujen kehittämiseen kannattaa ottaa mukaan it-ammattilaiset, viestintä ja seurakunnan työalat. Vuoropuhelulla voidaan kartoittaa tarpeita ja lähteä etsimään ratkaisuja ohjelmistojen valintaan. Sähköisiä asiointipalveluja kehitetään parhaillaan ympäri Suomea, ja näin sujuvoitetaan seurakunnan palveluprosesseja. 

 

Kirkon perhetyö on näkyvästi esillä vauva.fi sivustolla, jossa Rakkauden roihu-blogissa arjen kysymyksiin vastaavat kirkon perheneuvonnan ammattilaiset. Rakkauden ammattilaiset-bloginkirjoittajissa on mukana useiden ammattien edustajia, joilla kaikilla on hyvä perhetyönkokemus ja arjen tuntemus. Sähköisten palvelukanavien kautta päästään  syvälliseen vuoropuheluun, joskus jopa syvällisempään kuin kasvokkain. Lapin perheneuvonnassa pilotoidaan parhaillaan sähköisiä perheneuvontapalveluita virtu.fi alustalla. Digi on liki!


Kirjoittaja on Saija Kronqvist
Kasvatuksen hiippakuntasihteeri
Oulun Hiippakunnasta, hän tekee osan omasta työstään osa-aikaisesti Turva-hankkeen kautta Lapin LAPE-hankkeelle
Teksti on julkaistu myös Oulun Hiippakunnan blogi-sivustolla

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Yhessä tehen- Parempia palveluita lapsiperheille

Mikä muuttuu, mikä juurtuu? Tutkitun tiedon asema käytännön työssä

Osallisuuden monet ulottuvuudet