Rakentavia terveisiä Sodankylän perhekeskustyömaalta!
Sodankylässä lasten, nuorten ja perheiden palveluita on aina kehitetty. Ajatus perheiden palveluiden sisältöjen kehittämisestä ja uudelleen organisoinnista on ollut ilmassa pitkään, mutta toteutuminen on odottanut sopivaa aikaa. Lape-hankkeessa pääsemme kehittämään erityisesti perhekeskusmallia, palveluohjausta ja lastensuojelun systeemistä toimintamallia.

Perhekeskus on verkosto, ei rakennus

Samaan aikaan perhekeskuksen toimintojen rakentamisen kanssa rakennamme Sodankylän hyvinvointikeskusta, johon tulee sijoittumaan iso osa perhekeskusverkoston toimijoita, ei kuitenkaan kaikki. Hyvinvointikeskus rakennetaan elinkaarimallilla, jolloin rakentaja Lemminkäinen Talo oy vastaa hyvinvointikeskuksen suunnittelusta ja toteutuksesta. Tämän lisäksi rakennuksen hoito, ylläpito, käyttäjäpalvelut sekä palvelusopimuksen aikaiset perusparannusinvestoinnit ovat Lemminkäisen vastuulla 20 vuoden palvelujakson ajan. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 33 milj. €.  Hyvinvointikeskuksen tiloihin perhepalvelukeskukseen tulevat sijoittumaan äitiys- ja lastenneuvola, mielenterveystoimisto, perheneuvola ja sosiaalitoimisto. Haasteena on se, miten nivomme perhekeskuksen toimintoihin tulevaan kuntaan jäävät toiminnot: varhaiskasvatuksen, koulujen sosiaalityön, nuorisotyön, terveyden edistämisen ja hyvinvointityön. Oman haasteensa rakentamiseen ja kehittämistyöhön tuo Sote-uudistus, pitäisikö sanoa mahdollinen Sote.

 

Asiakkaat osallisina perhekeskuksen rakentamisessa

Koko perhekeskushankkeen ajan punaisena lankana on kulkenut asiakkaiden osallistuminen perheiden palveluiden kehittämiseen. Kuntalaisten näkemyksiä on kuultu Etta –hankkeessa 2015-2016. Hankkeen tavoitteena oli laatia ennakoiva tarveselvitys julkiselle rakennushankkeelle kuntapalveluiden muuttuvassa viitekehyksessä. Asiakkaat ovat osallistuneet suunnitteluun myös vammais- ja potilasjärjestöjen kuulemisten kautta ja yleisötilaisuuksissa. Vuoden 2018 haasteena on saada rekrytoitua kehittäjäasiakkaita perhekeskuksen toimintojen kehittämiseen sekä hyödyntää olemassa olevia asiakasryhmiä suunnittelussa. Kuntalaisilta on jo tullut toiveita palveluohjauksen kehittämiseen; kuntalaiset haluavat parempaa tietoa lapsiperheiden palveluista Sodankylässä.

Korvaamaton kolmas sektori

Perhekeskuksen rakentamisessa yhtenä johtoajatuksena on ollut nivoa järjestöt ja seurakunnat mukaan palveluiden tuottamiseen. Sodankylässä kullanarvoista yhteistyötä tehdään Mannerheimin lastensuojeluliiton ja ev.lut seurakunnan kanssa. Yhteistyötä arvostetaan uudella tavalla ja näkökulmana ei ole hyötyä järjestöissä tehtävästä työstä vaan saada järjestöt houkuteltua mukaan esim. tarjoamalla tiloja toimintaan.

Lape-hankkeelta odotetaan paljon: toimivia lähipalveluita, sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivaa integrointia, avoimia kohtaamispaikkoja, uudistunutta toimintakulttuuria, kunnan palveluiden ja maakunnan palveluiden toimivaa kokonaisuutta ja ennen kaikkea tyytyväisiä lapsia ja perheitä. Lape –hankkeessa voimme olla varmoja siitä, että teemme merkityksellistä työtä!


Kati Aikio, vs. perusturvajohtaja Sodankylän kunta

 

 

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Yhessä tehen- Parempia palveluita lapsiperheille

Mikä muuttuu, mikä juurtuu? Tutkitun tiedon asema käytännön työssä

Osallisuuden monet ulottuvuudet